Prostor bývalého textilního podniku Tepna v centru Náchoda projde revitalizací. Město ve spolupráci s odborníky v oboru vybralo prostřednictvím soutěže vítězný návrh z pera varšavských architektů, který počítá s moderní udržitelnou čtvrtí navazující na historické centrum města. Podle vedení Náchoda by projekt Nová Tepna měl být výkladní skříní urbanismu v Česku a dokladem schopnosti veřejného sektoru řešit komplikovaná post-industriální území v centrech.

Nová Tepna by měla být samostatnou čtvrtí, kde by kromě bytů a komerčních prostor mohli v budoucnu stát také parkovací dům, školka a mezigenerační či komunitní centrum. Město také jedná o zřízení výjezdové stanice záchranné služby a hasičské zbrojnice. Samozřejmostí jsou pak vodní prvky a početná zeleň, která by také měla novou čtvrť propojit s blízkým zámeckým kopcem.

Nová Tepna z návrhu polských architektů by měla být soběstačnou čtvrtí. Zdroj Město Náchod
Nová Tepna z návrhu polských architektů by měla být soběstačnou čtvrtí. Zdroj Město Náchod

Vzniknout by měla na místě bývalého textilního podniku Tepna Náchod v centru města. Podnik, který byl za minulého režimu známý i ve světě svými košilovinami, zkrachoval v roce 2006. Nový majitel, developerská firma JTH Holding, areál odkoupil v dražbě za 18 milionů. Prostor nicméně v dalších letech jen chátral, až v roce 2013 došlo k demolici areálu. Původní plán vzniku obchodního centra naštěstí nebyl realizován, město v roce 2017 pozemky o rozloze 2,5 hektarů odkoupilo za necelých 60 milionů korun.

Město následně ve spolupráci s českým studiem CCEA MOBA, které se zaměřuje na architekturu a urbanismus dlouhodobě, připravil dvoufázovou architektonicko-urbanistickou soutěž. Té předcházely také dotazníkové šetření mezi obyvateli Náchodu a veřejná debata.

V soutěži, která proběhla minulý rok, se dohromady sešlo 26 návrhů. Z nich vybrala osmičlenná porota pět finalistů, kteří dostali příležitost své návrhy dopracovat. Výsledek soutěže město zveřejnilo ve čtvrtek, všechny soutěžní návrhy jsou dostupné na stránkách spoluorganizátora soutěže.

Důraz na klima a sociální soudržnost

Vítězný návrh vzešel z týmu Varšavských architektů pod vedením Piotra Persona. Další členové týmu jsou Olga Czeranowska-Panufnik, Wladyslawa Kijewska, Aleksander Sojka. Za vítězný návrh obdrželi milion korun.

Polští architketi za hlavní výzvy zdejší výstavby určili přizpůsobivost klimatu a sociální soudržnost. Návrh tak počítá s vytvořením sítě veřejných prostor zaměřených především pro chodce. Struktura bydlení by měla zajišťovat sociální mix a zahrnovat různé skupiny lidí. Početná zeleň a vodní prvky v podobě městských mokřadů, přírodních koupališť, fontán, parků či zelených střech by pak měla ve čtvrti vytvářet vlastní mikroklima. Na povrch by se v budoucnu mohl vrátit potok Radechovka, který je v současnosti v celém městě veden pod terénem.

Důraz vítězného návrhu je také kladen na sekundární recyklované a recyklovatelné materiály a zavedení cirkulární ekonomiky. Jednou z dominant nové čtvrti by měl být kulatý věžák sloužící jako komunitní centrum.

Jednou z dominant nové čtvrti by měl být kulatý věžák sloužící jako komunitní centrum. Zdroj Město Náchod
Jednou z dominant nové čtvrti by měl být kulatý věžák sloužící jako komunitní centrum. Zdroj Město Náchod

„Hlavní myšlenkou návrhu je vytvořit pohodlné, inkluzivní a obnovující se prostředí, které by se vepsalo do stávajícího městského a kulturního kontextu a které by šlo ruku v ruce s myšlenkou ‚hedonistické udržitelnosti‘, vytvářející atraktivní a příjemný život a životní prostředí,“ píšou autoři vítězného návrhu.

Práce na několik příštích desetiletí

Předsedou poroty, která návrhy hodnotila, byl architekt Jaroslav Wertig z pražského studia A69 – architekti. K vítěznému návrhu dodal, že je jednoduchý, přehledný a respektuje ve velké míře stávající zástavbu v místě.

„Po všech stránkách si zaslouží první místo, protože jeho autoři nejlépe pochopili vztahy v území a vyřešili jejich doplnění novou vrstvou. Založení dvou os, které vycházejí od navrženého náměstí u Tepny logicky a přehledně člení území na urbanistické bloky,“ uvedl Wertig, který je také spoluautorem konceptu nové čtvrti Smíchov City v Praze.

Porota také ocenila, že výstavbu čtvrti lze rozčlenit do jednotlivých stavebních bloků, které lze zaplňovat postupně a není tak nutné stavět vše najednou. „To je pro další uvažování, jak toto zanedbané místo v těsné blízkosti centra zvelebit, naprosto určující. Plán obsahuje jasný systém center, vymezuje pole prostorového účinku městské atmosféry a pracuje s promyšlenou gradací,“ stojí v hodnocení poroty.

Dokončení celé čtvrti může podle radnice trvat i několik desetiletí. Zdroj Město Náchod
Dokončení celé čtvrti může podle radnice trvat i několik desetiletí. Zdroj Město Náchod
Dokončení celé čtvrti může podle radnice trvat i několik desetiletí. Zdroj Město Náchod

Členkami poroty byly také Tina Saaby, která v letech 2010 až 2019 působila jako hlavní architekta Kodaně, a architekta Marta Mnich z polské kanceláře VROA. Dále architekt Pavel Hnilička z Prahy, který v současnosti řeší zástavbu Smíchov Jih, a architekt Viktor Vlach, který se oblasti náchodské Tepny věnuje dlouhodobě. Vedení města v porotě reprezentovali starosta Jan Birke (ČSSD), místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD) a zastupitel Michal Kudrnáč (Strana zelených).

Podle Čtvrtečky bude nyní následovat zpracování územní studie s oceněnými architekty, které by mělo být hotové do konce roku. Měl by být také vytvořen tým, který nad celým projektem převezme kontrolu, a to včetně jednání s developery a investory. „Dále bude nutné v tomto území vytvořit zcela novou infrastrukturu, která zajistí zásobování energií, vodou, teplem atd. Čeká nás ještě hodně práce, ale výsledek zajistí skutečný rozvoj města,“ dodal. Výstavba nové čtvrti má probíhat postupně, zastavět celé území může podle radnice trvat i několik desítek let.

Soutěže se účastnilo 160 odborníků

Na druhém místě soutěže na podobu náchodské čtvrti Nová Tepna skončil návrh týmu kanceláře gogolák+grasse ve složení Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, Matúš Berák a Barbora Lopraisová, kteří jej pojali jako místo spojení města s jeho centrem a za umístění obdrželi 700 tisíc korun.

Návrh kanceláře gogolák+grasse pracuje se čtvrtí jako se ševem napojující se na historické centrum. Zdroj Město Náchod
Návrh kanceláře gogolák+grasse pracuje se čtvrtí jako se ševem napojující se na historické centrum. Zdroj Město Náchod

Třetí místo obdržela autorská čtveřice z Moskvy – Leto architects ve složení Dmitrii Prikhodko, Pavel Kultyshev, Grigori Parfjenov a Diego Romeo. Ti v návrhu kladli důraz na zatraktivnění místa a zabránění odlivu obyvatelstva a suburbanizaci. Za třetí místo obdrželi 500 tisíc korun.

Návrh moskevských architektů z Leto architects skončil na třetím místě. Zdroj Město Náchod
Návrh moskevských architektů z Leto architects skončil na třetím místě. Zdroj Město Náchod

Mezi finalisty soutěže byla také brněnská consequence forma, jejíž tým tvořili Martin Sládek, Janica Šipulová, Petra Buganská, Jan Schleider, Prokop Matěj, Barbora Bělunková, Nina Vlček Ličková, a tým pražské kanceláře Divergent ve složení Lumír Šandera, Jaromír Šašinka, Ondřej Nosek, Barbora Blahová, Kristýna Sedláková. Oba zbývající finalisté dostali po 200 tisíc korunách.

Návrh brněnské consequence forma. Zdroj Město Náchod
Návrh brněnské consequence forma. Zdroj Město Náchod
Návrh pražské kanceláře Divergent. Zdroj Město Náchod
Návrh pražské kanceláře Divergent. Zdroj Město Náchod

Podle CCEA MOBA (Centre for Central European Architecture) se soutěže dohromady účastnilo 160 architektů, urbanistů, krajinářů a inženýrů. Ti nad návrhy strávili dohromady kolem 75 tisíc hodin práce za více než 37 milionů korun.

CCEE založili na začátku milénia architekti Yvette Vašourková a Igor Kovačević. Podílí na definování středoevropské architektury a zasazuje se o architektonickou osvětu. V rámci tohoto občanského sdružení funguje MOBA, která se zaměřuje na současný urbanismus. Za sebou organizaci mnoha architektonických soutěží nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Finální návrhy jsou představené na Masarykové náměstí v Náchodě. Foto Mesto Náchod