Současná opatření proti šíření koronavirové infekce nejvíce dopadají na ekonomiku a živnostníky. Nezbytné zásahy tak tvrdě dolehly na uměleckou sféru. Důležité je, aby nejen oni začali podrobně evidovat dopady preventivních opatření, zdůrazňuje Miroslav Kučerka z advokátní kanceláře KGS Legal, kterou vede spolu s Karolinou Spozdilovou.

Kromě žádostí o půjčku mohou živnostníci a tudíž i umělci či designéři zažádat i o náhradu škody. Zda však stát bude ochoten škody kompenzovat, v současné chvíli podle Kučerky není jasné.

V rozhovoru pro Czech Design Mag radí, jak postupovat, na koho se obrátit s pomocí či jak se na podobná opatření připravit do budoucna.

Pozn. red.: Rozhovor byl uskutečněn 18. března. Vzhledem k neustále se měnící situaci tak některé informace nemusí být aktuální. Současný úvěr COVID I stát už pro vyčerpání prostředků zastavil. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček však vzápětí oznámil, že další programy pomoci budou následovat. Připravuje se i pokračování úvěru COVID II, které by mělo podpořit přibližně 10 000 podnikatelů v objemu přibližně 30 miliard korun.

Co by nejen designéři, ale i umělci, galeristé a další lidé působící v kulturních oblastech měli udělat jako první, aby omezili ztráty a škody?

V současné chvíli je stěžejní začít podrobně evidovat dopady preventivních opatření souvisejících s koronavirovou infekcí na podnikání jednotlivých umělců. Bez takové evidence nebude možné žádat o zvýhodněný úvěr či si nárokovat kompenzaci vzniklých škod.

Tedy, každý by si měl jako první zkompletovat veškerou dokumentaci prokazující, že u něj došlo ke vzniku škody právě v důsledku koronavirových preventivních opatření, jakož i tuto škodu podrobně vyčíslit.

Vzhledem k nepředvídatelnosti situace a toho, jak dlouho budou vládní opatření trvat, stojí velká část umělecké sféry před hrozbou krachu. Kdo všechno může požádat o půjčku či kompenzace škod ?

O půjčku či kompenzaci škod mohou obecně žádat ti podnikatelé a živnostníci, jejichž ekonomické aktivity se negativně dotkly preventivní opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou infekcí. Tedy samozřejmě i všichni podnikatelé a živnostníci z umělecké sféry.

Jednou z možností je pak požádat si prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. o ÚVĚR COVID. Ten je však určen pouze pro ty živnostníky a podnikatele, kterým v důsledku koronavirových opatření vznikla škoda ve výši nad 500 tisíc korun. Tedy část podnikatelů na něj samozřejmě nemusí dosáhnout.

Z toho důvodu tak v současné chvíli jedná vláda s jednotlivými komerčními banky, které by měly začít těmto menším podnikatelům a živnostníkům dotčených koronavirovu infekcí zvýhodněné úvěry také nabízet. Jak ÚVĚR COVID, tak tyto zvýhodněné úvěry, by měly mít nulovou úrokovou sazbu a alespoň několikaměsíční odklad splátek.

Bez evidence nebude možné žádat o zvýhodněný úvěr či si nárokovat kompenzaci vzniklých škod.

Co se pak týká kompenzace škod, zde se jeví jako další možnost pro veškeré živnostníky a podnikatele, na nichž se negativně podepsala preventivní krizová opatření, podat k příslušným orgánům nárok na náhradu škody dle krizového zákona. Zda bude stát ochoten tyto škody kompenzovat, však zatím bohužel není jasné.

Vyplnění žádostí na první pohled vypadá jako administrativně náročné a uživatelsky nepříjemné. na koho se mohou obrátit s pomocí při vyplňování žádosti?

Ano, jak samotná žádost o ÚVĚR COVID, tak její veškeré přílohy, působí již na první pohled poměrně složit. A jen samotná představa detailního vyplňování všech údajů, jakož i kompletace požadované dokumentace, může být pro některé podnikatele odrazující.

Z toho důvodu tak naše advokátní kancelář nabízí všem klientům přehledný manuál k celé žádosti či samotnou pomoc s jejím vyplněním a se zajišťováním příloh. Tedy v případě zájmu se může kdokoli obrátit i přímo na nás.

Miroslav Kučerka spolu s Karolinou Spozdilovoi, KGS Legal

V současné chvíli je pro nás pomoc všem našim klientům postižených koronavirovou infekcí a souvisejícími opatřeními na prvním místě a děláme vše pro to, abychom jim se všemi právními záležitostmi co nejlépe a co nejrychleji pomohli.

Na kolik taková pomoc může žadatele vyjít?

Například u nás má klient, jehož podnikání ohrozilo dění spjaté s koravirem, od nás mimořádně sníženou sazbu na částku ve výši 1 500 korun za hodinu bez DPH.

Je současná nabídka půjček či žádostí o náhradu škody časově omezená?

Co se týká ÚVĚRU COVID, zde je v současné chvíli časové omezení pro přijímání žádosti nastaveno do 31.12.2020. Vzhledem k obrovskému zájmu o tento zvýhodněný úvěr je však možné, že příjem žádostí bude zastaven výrazně dříve a doporučujeme tedy s podáním žádosti neotálet.

Zda a jakým způsobem budou omezeny zvýhodněné úvěry od komerčních bank pro drobnější podnikatele, zatím není jasné.

Zda bude stát ochoten škody kompenzovat, však zatím bohužel není jasné.

Nárok na náhradu škody je pak omezen prekluzivní subjektivní dobou 6 měsíců ode dne, kdy se ten který podnikatel o vzniku škody způsobené na jeho straně dozví a kdy je škoda vyčíslitelná v penězích, objektivní doba je pak pětiletá.

Například u půjčky COVID od ČMZRB je dolní hranice půjčky stanovena na půl milionu, což pro některé může být stále moc. Existuji možnosti čerpání i nižších částek, či se plánují?

Ano, plánuje je vláda ve spolupráci s komerčními bankami, bližší informace bohužel zatím neznáme. Nezbývá tedy než doufat, že se podmínky čerpání zvýhodněných úvěrů pro menší podnikatele a živnostníky, jejichž škoda nedosahuje 500 tis. Kč, zveřejní co nejdříve.

I když se o nebezpečí nového viru ví už nejmíň dva měsíce, spoustu lidí zaskočilo opatření nepřipravené. Co by do budoucna mohli udělat, aby se podobné situace lépe připravili?

Současná situace nastalá v souvislosti s koronavirovou infekcí je skutečně zcela neobvyklá a bez dalšího se jedná o tzv. vyšší moc, na kterou se v mnoha ohledech ani připravit nedá.

Zejména umělcům však můžeme doporučit, aby si vždy důsledně evidovali veškerou odvedenou práci, aby měli detailní přehled o svých měsíčních výdajích nezbytných pro udržení provozní činnosti (např. galerie či designerského obchodu) a aby měli přehledně zkompletovanou veškerou smluvní dokumentaci.

Zda a jakým způsobem budou omezeny zvýhodněné úvěry od komerčních bank pro drobnější podnikatele, zatím není jasné.

Jako nejjednodušší rada do budoucna se teď samozřejmě jeví, aby měl každý jistotu, že má dostatečné finanční rezervy pro nepředvídatelné krizové situace, ale na dění kolem koronavirové infekce nebyl, i v důsledku jejího nečekaného a rychlého šíření, dle našeho názoru odpovídajícím způsobem připraven vůbec nikdo.

www.kgslegal.cz