FOTO: Verticcio

PRAVIDLA

1. Súťaž má otvorený charakter a je adresovaná všetkým osobám, ktoré majú príslušné vedomosti, schopnosti a vhodné kapacity na realizáciu úlohy.

2. Samotný návrh obalu a nálepky môže vychádzať z predpokladu, že na obale bude nálepka/nálepky (predná, zadná, atď), na ktorej budú situované informácie o káve. Nie je to však podmienkou.

3. Navrhnutý obal musí spĺňať nasledovné:

 • obal, v ktorom bude uložená káva musí mať jednosmerný ventil (ten, ktorý je v priamom kontakte s kávou)
 • do navrhnutého obalu sa musí zmestiť 250 gramov zrnkovej kávy
 • obal musí byť schopný „stáť“ (napr. na stole, poličke, atď.)
 • obal má byť nepriehľadný bez okienka (tá časť, ktorá je v priamom kontakte s kávou)
 • obal by mal byť uzatvárateľný tak, aby sa aróma a chuť kávy zachovala, čo najdlhšie
 • obal by mal byť variabilný t.j. mal by dať aplikovať na rôzne odrody a krajiny (viď. portfólio Verticcio káv)
 • na obale musia byť uvedené potrebné informácie o káve (viď. bod č. 4)

Dôležitým kritérium je okrem kreativity aj zostaviteľnosť a realizovateľnosť obalu. Ak sa obal nebude dať z objektívnych príčin vyrobiť, tento návrh nebude môcť byť zaradený do súťaže.

4. Navrhnutá nálepka/etiketa/obal/ iný formát musí obsahovať nasledovné informácie o káve, ktoré môžu byť umiestnené ľubovoľne:

 • názov kávy (pr. Ethiopia Amaro Gayo G3)
 • možnosť umiestniť informáciu o tom, že káva je organická, microlot, atd.
 • Pražená zrnková káva
 • Zloženie (100 % Arabica a pod.)
 • Meno producenta/farma/Lokalita/atď. (pr. Amaro Gayo)
 • Odroda kávy (pr. Heirloom)
 • Obdobie zberu (Október – Február)
 • Spôsob spracovania (Natural – suchá metóda)
 • Nadmorská výška (pr. 1100 m n.m.)
 • Chuť (jahody, figy, čučoriedky)
 • Graf, v ktorom budú v v škále od 1-10 znázornené atribúty: Aróma (pr. 8,8), Chuť, Dochuť, Acidita, Telo, Jednotnosť, Vyváženosť, Čistota šálky, Sladkosť + Hodnota celkom
 • Povinný text s informáciou o hmotnosti, trvanlivosti a dovozcovi (stačí vynechať na nálepke priestor nato určený, resp. zakomponovať do obalu)
 • EAN kód produktu (stačí ilustračný)

5. Každý účastník môže zaslať maximálne 3 návrhy.

6. Každý prihlásený návrh musí byť predložený buď fyzicky v konečnej podobe alebo elektronicky vo forme mockupu/vizualizácie (formát .pdf) prípadne inou formou, vďaka ktorej bude dostatočne pochopiteľné, ako má obal vyzerať a z čoho bude vyrobený.

Výherca sa taktiež zaväzuje, že v prípade, že jeho návrh bude zaradený do sériovej výroby, bude s nami spolupracovať na jeho finalizácií a konečnej podobe.

CENY

Ocenené búdú maximálne 3 návrhy a to nasledovne:

1. cena: kávovar NIVONA 877 v hodnote 1299,90€
2. cena: ročná zásoba kávy Verticcio (=12kg kávy Verticcio podľa vlastného výberu)
3. cena: 100€ poukaz na nákup tovaru na www.verticcio.sk

O výhercoch rozhodne odborná porota spolu s predstaviteľmi firmy Verticcio.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nevyhlásiť žiadneho výhercu, pokiaľ ani jeden prihlásený návrh nebude spĺňať podmienky uvedené vyššie.

VÝSTUP A HODNOCENÍ

Hodnotiť sa bude najmä:

 • kreativita
 • zrealizovateľnosť (vhodné pre sériovú výrobu)
 • prepojenie so značkou Verticcio
 • originalita, inovatívnosť, nadčasovosť
 • konzistentnosť
 • variabilita

Špecifikácia súťažného návrhu (buď elektronická alebo fyzická forma – stačí jedna forma):

 • reálna podoba produktu alebo výseková forma (max. formát A3)
 • vizualizácia návrhu (mockup)
 • krátky popis myšlienok, použiteľnosti, obhájenie si návrhu, spôsob použitia
 • vyplnené dokumenty priložené na linku nižšie

Návrhy je potrebné zaslať elektronicky na adresu info@verticcio.sk, poštou alebo doručiť osobne do 31.4.2020 (rozhoduje dátum doručenia) na adresu:
LT company s.r.o., Matice slovenskej 3723, 010 08 Žilina

Zaslané návrhy sa nevracajú.

Výsledky súťaže budú vyhlásené v termíne maximálne do 31.5.2020 a zverejnené na facebookovej stránke organizátora https://www.facebook.com/Verticcio/. Víťazi budú informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Úplné znenie pravidiel a podmienok súťaže nájdete tu.

FOTO: Verticcio