Památkově chráněný areál s prvky secese a novorenesance byl vybudován v roce 1893 – 1895 podle návrhu architekta Josefa Srdínka pro Ústřední jatka královského města Prahy. Svému účelu jatka sloužila až do roku 1983, kdy byla přebudována na tržnici.

Vizualizace nové dominanty Pražské tržnice.
FOTO: CMC Architects

Praha představila studii, jak by měla vypadat v budoucnu tržnice v Holešovicích. Počítá s přeměnou na živý areál, ve kterém se mnohem více propojí například kultura, gastronomie, obchody a kanceláře. Většina stávajících nájemníků by měla zůstat. Celkové náklady odhaduje druhá zveřejněná analýza na dvě až tři miliardy korun s návratností mezi 13 až 16 lety.

Vizualizace nové dominanty Pražské tržnice.
FOTO: CMC Architects

„Poprvé přicházíme se strategií rozvoje unikátního areálu jako celku. Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život. Chceme tržnici otevřít lidem všech věkových a příjmových kategorií a zároveň do budoucna zajistit její ekonomicky udržitelný provoz,“ představil vizi náměstek primátora Pavel Vyhnánek.

Vizualizace nové dominanty Pražské tržnice.
FOTO: CMC Architects

Proměna tržnice by mohla trvat až dvě dekády, první rekonstrukce mají začít letos. Praha se o areál dlouho soudila s bývalým správcem areálu. Tržnice mezitím chátrala a zhruba pětina budov je nyní nevyužitá. Ekonomická studie na základě analýzy současného stavu i historie doporučuje rozložit aktivity v areálu podle zkušeností z trhu s komerčními nemovitostmi. Pražská tržnice by se měla podle plánu magistrátu stát místem celopražského i celorepublikového významu, podobně jako bývalé industriální areály Kodbyen v Kodani nebo Matadero v Madridu.

Vizualizace nové dominanty Pražské tržnice.
FOTO: CMC Architects

Kromě nezbytné celkové rekonstrukce budov a veřejných prostranství bude areál obohacen i o nové architektonické prvky. V plánu je výstavba nové prostorové dominanty v podobě vyhlídkové věže stojící na místě původního komína nebo významné přepracování vstupů, aby se zlepšilo propojení areálu s Bubenským nábřežím i Holešovicemi. Podle architektonické studie by mělo přibýt až 70 nových stromů. K jejich zavlažování se využije zachycená dešťová voda a jako prevence vzniku tepelného ostrova poslouží speciální ochlazovací systém pomocí vody z Vltavy.

Vizualizace nové dominanty Pražské tržnice.
FOTO: CMC Architects

„Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních aktivit, byznysu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času,“ uvedl Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel společnosti 4ct, která pro město vypracovala ekonomickou studii rekonstrukce s firmou JLL. Autorem urbanisticko-architektonické studie je kancelář CMC Architects Víta Másla. „Klíčové by mělo být zachování flexibility využití tržnice s možností průběžně reagovat na vývoj společnosti a ekonomiky,“ dodal Ctibor.

Vizualizace nové dominanty Pražské tržnice.
FOTO: CMC Architects