Černá labuť jako označení neočekávaných a těžko předvídatelných historických událostí s významným dopadem na společnost a jednotlivce, a také jako označení nové výstavy studentů Ateliéru fotografie II pražské UMPRUM, který vedou Václav Jirásek a Štěpánka Stein. Výstava vznikala speciálně pro prostor stejnojmenné galerie Černá labuť v centru Prahy. Jednotliví studenti přitom pracují nejen s vnímání dopadů nepředvídatelných „černých labutí“ na společnost, ale jak tyto události ovlivňují jednotlivce a jak s nimi zacházet na osobní rovině.

„Při koncipování výstavy nás velmi zaujala korelace mezi prostorem galerie, který nás fascinuje, a tématem Černé labutě. Tato teorie o nepředvídatelných událostech je aktuálnější než kdy dřív. Společnost je teď natolik vyosená, že se s tím zatím nikdo nevyrovnal. Přišlo nám proto příhodné s touto tematikou na výstavě pracovat,“ uvedl jeden z vedoucích ateliéru a kurátor výstavy Václav Jirásek.

Termín „Černá labuť“ pro pojmenování nepředvídatelných a ve své době nevysvětletitelných historických událostí zpopularizoval ve své stejnojmenné knize americký esejista a statistik s libanonskými kořeny Nassim Taleb.

Vycházel z vyvráceného přesvědčení, kdy lidé dlouhá staletí věřili v neexistenci černých labutí, a na tomto příkladě poukázal na limity lidského poznání postaveného na pozorování a na minulých zkušeností, které může být v kterékoliv chvíli snadno vyvráceno.

Barbora Žentelová - Ateliér fotografie II UMPRUM
Barbora Žentelová – Vítěz – Ateliér fotografie II UMPRUM

Například studentka třetího ročníku Barbora Žentelová tak regauje na poučení z principu černé labutě, že to co nevíme, je daleko důležitější, než to co víme. Využívá přiom metafory oblíbené dětské hry kámen, nůžky, papír. „Kdo určuje pravidla, a kdo je vítěz?“ ptá se autorka.

Kontrastem pak může být práce studentky prvního ročníku Miriam Pružincové, která jako neuchopitelnou a nepředvídatelnou tragédii chápe genocidu. Konkrétně pracuje s tématem utlačování Arménců a turecké genocidy na arménském území, kdy toto bolestivé téma dnes znovu ožívá boji o Náhorní Karabach.

Miriam Pružincová - Ateliér fotografie II UMPRUM
Miriam Pružincová – Ateliér fotografie II UMPRUM

Opakujícím tématem je pak postupné rozplívání vnějšího světa s rozšířením internetu a virtuální reality. Například student druhého ročníku Jakub Delibalta se dostává v souboru Where is your twin až k otázce toho, kde leží prostorová a časová hranice internetu a zda to co vidíme pomocí smyslů, je věrohodnotný obraz skutečnosti. Iurii Ladutko, který se vztahu člověka a virtuální prostoru věnuje dlouhodoběji, pak přímo vytvaří syntetické krajiny, které na první pohled působí realisticky.

Iurii Ladutko - Ateliér fotografie II UMPRUM
Iurii Ladutko – Ateliér fotografie II UMPRUM

Studenti také pracovali na pomezí médií fotografie a videa, výstavu tak doplňují videoprojekce a hybridní instalace propojující svět fotografie a pohyblivého obrazu. Například studentka Agnes Willow se nechala v souboru čtyř videí přetvořit v digitálního avatara, kterého provádí po reálné krajině.

Agnes Willow - Ateliér fotografie II UMPRUM
Agnes Willow – Ateliér fotografie II UMPRUM

Vystavující studenti: Jakub Delibalta, Alžběta Chrudimská, Ondřej Kubeš, Iurii Ladutko, Samuel Petráš, Miriam Pružnicová, Matěj Racek, Markéta Slaná, Kateřina Sýsová, Viktorie Macánová, Agnes Willow, Adéla Zlámalová, Barbora Žentelová

V galerii Černá labuť výstava probíhá do 20. května, kvůli přetrvávajícím protikoronavirovým opatřením je zatím dostupná pouze online.

Přehled jednotlivých prací studentů