Pravidelná výstava semestrálních výsledků tvorby studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM), jež nese název Artsemestr, se po dlouhých dvou letech mohla opět vrátit do svých tradičních prostor uvnitř hlavní budovy školy na náměstí Jana Palacha v Praze.

I když stále ve vzduchu visící riziko epidemie koronaviru připravila oblíbený svátek studentského designu o možnost vernisáže a doznívající stěhování dílen do nového Technologického centra v Mikulandské ulici mohlo výstavu částečně znepřehlednit, je více než dobré, že studenti dostali možnost prezentovat svou tvorbu opět v jim blízkém a bezpečném prostředí.

Během Artsemestru přitom studenti představují nejen svoji nedávnou tvorbu, ale mají také možnost prokázat vlastní postupný vývoj a schopnosti nezbytné pro další úspěšnou dráhu designéra, umělce či kreativce. Prezentace přitom nekončí jen u vizuálního, kontextového a technického provedení, v náročném prostředí mimo zdi školy je stejně tak důležité zvládnout například prezentaci a vlastní vystupování v kontextu svého díla či nároky kladené na určité tempo a kvalitu vlastní práce.

Skrze Artsemestr se veřejnosti představují jak semestrální projekty, které studenti řeší v průběhu celého semestru, tak klauzurní práce, jež zpracovávají zcela samostatně v časově omezené době. Často se semestrální projekt s klauzurním zadáním prolíná a doplňuje.

Zaujal design i fashion

Zimní Artsemestr, během kterého se představilo celkem 25 ateliérů školy, potvrdil trend čím dál častější spolupráce jak mezi jednotlivými ateliéry, tak s různými společnostmi, firmami a značkami, pro které studenti zkoušeli navrhovat vlastní kolekce, nové vizuály či redesigny zaběhlých modelů. Doufáme ale, že studentům z odvedené práce nezůstane pouze dobrý pocit ze získané praxe.

V rámci představení tvorby veřejnosti během zimního Artsemestru pak vynikala zejména tvorba v rámci katedry designu, kde si studenti dokázali nápaditě pohrát s vděčně zadaným tématem a v mnohém překvapit.

Kvalitu si dokázaly i přes náročné období udržet ateliéry pod katedrou užitého umění. Ať už šperk v rámci K.O.V., tak i keramika a sklo, které v posledním roce přichází o některé silné tváře, jež si dokázaly vybudovat jméno už během studia a které postupně přechází do profesního života.

Skvěle letos vynikly také fashion ateliéry, jak Módní tvorba tak Design oděvu a obuvi, které pod vedením silných jmen oděvního designu dokáží studenty pořádně posunout na hranice vlastního potenciálu. Po zimním Artsemestru jsme tak už odcházeli s očekáváním, s čím studenti překvapí v letním semestru.

Níže přinášíme bližší představení jednotlivých ateliérů UMPRUM.

Ateliér architektury I

V prvním ateliéru architektury se studenti pod vedením architekta Jana Šépka zaměřili na propojení architektury s otázkou vzdělávání, a to už v té nejranější formě. Pro oblast severních Holešovic studenti v rámci klauzurní tvorby navrhovali podobu nové mateřské školy v ulici Varhulíková včetně přilehlé zahrady, které dohromady měly akcentovat jak okolní prostředí budovy, tak i její připravovaný účel.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury I

Návrh studenta Adama Rýznara "Solitéři". Zdroj Instagram ateliéru
Návrh studenta Adama Rýznara „Solitéři“. Zdroj Instagram ateliéru

Ateliér architektury II

Ateliér pod vedením architekta Ivana Kroupy se zaměřuje zejména na podporu osobního přístupu každého studenta, ve snaze umožnit v co nejširším kontextu architektury, která představuje silně multidisciplinární obor, jim naplnit svůj potenciál, talent i pracovitost. I proto možná v uplynulém semestru dostali studenti ateliéru volné zadání.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury II

Ateliér architektury III

V ateliéru, který vede Imrich Vaško, je na studenty kladen větší důraz na možnosti využívání moderních technologií a vnímání architektury jako multidisciplinárního oboru, který zasahuje do většiny sfér každodenního života.

Studenti ateliéru se v uplynulém semestru věnovali návrhu moderního food marketu, ve kterém měli zapracovat různé širší aspekty spojené s environmentální a sociální tematikou. Výsledky svého výzkumu pak v rámci klauzurní práce zasazovali do praktického příkladu, historické budovy Staré tržnice v Bratislavě, jež je jedním z kulturních a společenských center slovenského hlavního města.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury III

Návrh moderního "food marketu", tím se v zimním semestru zabývali studenti Ateliéru architektury III. Zdroj UMPRUM
Návrh moderního „food marketu“, tím se v zimním semestru zabývali studenti Ateliéru architektury III. Zdroj UMPRUM
Návrh moderního "food marketu", tím se v zimním semestru zabývali studenti Ateliéru architektury III. Foto Czech Design Mag
Návrh moderního „food marketu“, tím se v zimním semestru zabývali studenti Ateliéru architektury III. Foto Czech Design Mag
Budova Staré tržnice v Bratislavě. Zdroj Panoramio

Ateliér architektury IV

Čtvrtý ateliér architektury má otázky spojené s aktuálním děním ve společnosti a s možnostmi kvalitního žití ve městech vetkané do své DNA. Studenti ateliéru, který vede architekt Roman Brychta, se tak zaměřili na možnost proměny silnice R35 a jeho okolí ve Vysokém Mýtě a Litomyšli, kterým tato dopravní tepna protíná centra. Využili přitom mezioborové spolupráce se studenty sociologie a možnosti terénního výzkumu, aby se zaměřili i na jednotlivé možnosti úpravy míst a okolních domů, které se silnicí sousedí.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury IV

Ateliér průmyslového designu

V ateliéru zaměřeném na průmyslový design, který vede Ivan Dlabač, rozdali v zimním semestru studentům praktická zadání od zkoumání přírodních materiálů po návrhy designu praktických zařízení, interiérů do auta i herních postav, jelikož ateliér má blízko taktéž k digitálním technologiím a virtuální realitě.

Zatímco prváci v rámci klauzury pak vytvářeli z přírodních materiálů užitečné předměty jako doplňky do bytu či svítidla, starší studenti si vzali do parády ikonu českého automobilismu Škodu 110r neboli „erko“ a v reakci na ikonické škodovácké kupéčko navrhovali vlastní modely.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru průmyslového designu

Návrhy studentských modelů vycházející z ikonické "erka" Škody 110r v Ateliéru průmyslového designu. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Návrhy studentských modelů vycházející z ikonického „erka“ Škody 110r v Ateliéru průmyslového designu. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér designu nábytku a interiéru

Možná i v reakci na relativně chladné počasí z přelomu ledna a února bylo během posledního Artsemestru v Ateliéru designu nábytku a interiéru docela horko. Stále dražší elektřinu a plyn tak někteří studenti nahradili otevřeným ohněm, jelikož k tomu vybízelo i samotné semestrální zadání.

Aby ateliér, který vedou Roman Vrtiška a Vladimír Žák, dostál svému zaměření na rozvoj kreativního uvažování a rozšiřování obzorů studentů jak v teorii, tak v praxi, zaměřili se v zimním semestru na technologii lití kovů a na její co nejvíce možný potenciál. Výsledkem v rámci klauzurní práce pak byly návrhy jednotlivých produktů, které se neztratí jak v domácky zařízené chalupě, tak ve futuristicky laděném interiéru.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru designu nábytku a interiéru

V Ateliéru designu nábytku a interiéru bylo během zimního Artsemestru docela horko. Foto Czech Design Mag
V Ateliéru designu nábytku a interiéru bylo během zimního Artsemestru docela horko. Foto Czech Design Mag

Ateliér produktového designu

Stejně jako v Ateliéru průmyslového designu se i v tom produktovém, který vedou Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chrorchoj, zaměřili prváci na studii přírodniny, zatímco ti starší, v duchu úzkého zaměření na týmovou práci v rámci ateliéru, se vrhli na vývoj nového informačního systému pro Spolkový dům Slavonice a na návrh nového dárkového předmětu pro celou školu.

Klauzurní zadání pak velmi volně navazuje na výstavu Brejle a Okuliare zaměřenou na historii výroby brýlí v Československu, kterou přichystal doktorand ateliéru Ondřej Vicena. Každý ze studentů tak připravil prototyp slunečních brýlí, které charakteristicky navrhl pro vybranou známou tuzemskou či zahraniční osobnost.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru produktového designu

Klauzury v Ateliéru produktového designu zaměřené na návrh slunečních brýlí pro známou osobnost. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Klauzury v Ateliéru produktového designu zaměřené na návrh slunečních brýlí pro známou osobnost. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Klauzury v Ateliéru produktového designu zaměřené na návrh slunečních brýlí pro známou osobnost. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér volného umění I (Sochařství)

S uměním v srdci a s dávkou ateliérové reimaginace se studenti prvního ateliéru volného umění zaměřeného na sochařství, který společně vedou Dominik Lang a Kateřina Vídenová, pustili do oživení prostředí bývalého sochařského ateliéru školy v Buštěhradské ulici na Praze 6. Cílem semestrálního projektu bylo vytvoření v takzvané Kafkárně, podle sochaře a tehdejšího vedoucího ateliéru Bohumila Kafky, otevřený prostor pro setkávání a pro školní aktivity v duchu environmentálních témat.

Facebook, Instagram a webové stránky Ateliéru volného umění I

Ateliér volného umění II (Malba)

Stejně jako v předcházejících semestrech i letos dostali studenti druhého Ateliéru volného umění, dříve Ateliér malby, volné zadání v rámci svých studentských prací. Volnost, jež je zdůrazněna i v názvu ateliéru, jeho vedoucí, malíř Jiří Černický, prosazuje společně s důrazem na vzdělání a intelektuální uchopení v kontextu doby, které by mělo jít ruku v ruce s emocionálním a dojmovým vyjádřením svébytného umělce. I proto jsou v rámci studentských prací často vidět i další média, než je malba.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru volného umění II

Ateliér volného umění II (Malba) ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová
Ateliér volného umění II (Malba). Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Porcelánové objekty Těžká Srdce studenta prvního ročníku malby Radima Pergla. Zdroj Instagram Radima Pergla
Porcelánové objekty Těžká Srdce studenta prvního ročníku malby Radima Pergla. Zdroj Instagram Radima Pergla

Ateliér volného umění III (Intermédia)

Studenti dřívějšího Ateliéru intermediální konfrontace, který se nyní schovává pod třetím Ateliérem volného umění a který vedou Michal Pěchouček a Dominik Gajarský, rozvíjeli studentské projekty na volné téma, které ale zastřešili do výstavy s titulem „When will we be satisfied forever?“, jejíž jeden z hlavních dojmů byla snaha o hledání vlastního příjemného prostoru s určitou dávkou nostalgie a za využití nejrůznějších i vzájemně kontrastních médií.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru volného umění III

Ateliér volného umění III. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér volného umění III. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér volného umění III (Intermédia) ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová (4)
Ateliér volného umění III. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér volného umění IV (Fotografie 1)

Čtvrtý ateliér volného umění a první ateliér fotografie, který se zabývá uměleckým vyjádřením ve fotografii a který vedou Aleksandra Vajd a Martin Kohout, si pro studenty taktéž ponechal volné téma, které se následně představilo v rámci ateliérové výstavy Superbond 2022, jež v kombinaci s napnutou architekturou hledající možné limity pracovala s otázkami, jaký vliv na nás mají technologie a zejména digitální obrazové technologie.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru fotografie I

ho umění IV (Fotografie) si představení tvorby pojal v rámci výstavy Superbond 2022. Zdroj Instagram ateliéru
ho umění IV (Fotografie) si představení tvorby pojal v rámci výstavy Superbond 2022. Zdroj Instagram ateliéru
Ateliér volného umění IV (Fotografie) si představení tvorby pojal v rámci výstavy Superbond 2022. Zdroj Instagram ateliéru

Ateliér s hostujícím umělcem

Pozvání hostovat do specificky k tomu určenému ateliéru, kam se mohou hlásit studenti UMPRUM, pro zimní semestr přijal americký umělec Matt Mullican, který pracuje s rozhraním mezi subjektem a vnějším světem a dlouhodobě se zaměřuje na vztahy mezi vnímáním a realitou a mezi schopnosti něco vidět, vnímat a vyjádřit.

Tyto aspekty se nesly i semestrálním zadáním ateliéru, kdy se studenti zabývali možnostmi reprezentace umělce a jeho díla skrze různá média, znaky i takovými fenomény, jako je virtuální realita či hypnóza, která je pro Mullicanovu tvorbu taktéž typická.

V letním semestru amerického umělce vystřídá Viktor Timofeev, jenž je původem z Litvy, v současné době působí v New Yorku, a kterému jsou skrze výtvarné i performanční média.

Web Ateliéru s hostujícím umělcem

Ateliér s hostujícím umělcem. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér s hostujícím umělcem. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér skla

Zatímco v rámci semestrálního zadání se studenti Ateliéru skla, který vede Rony Plesl, zaměřili na spolupráci s českou značkou svíček a vůní do interiéru Meadows a na návrh běžné a luxusní řady konkrétních výrobků, v rámci klauzur pak mohli nechat částečně i popustit uzdu své vlastní kreativitě v otázce skla jako umění. V rámci tématu vize analyzovaly přístup a strategii 3 až 5 umělců a následně připravili vlastní umělecké dílo s přesahem do skla.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru skla

Behind the Screen Phillipa Franka, který na v Ateliéru skla studuje magisterský obor. Foto Anna Pleslová
Behind the Screen Phillipa Franka, který na v Ateliéru skla studuje magisterský obor. Foto Anna Pleslová
Dílo 50.773093,14.467839 studenta prvního ročníku Viléma Smejkala, který se inspiroval opuštěným prostorem bývalé sklárny Elias Palme v Kamenickém Šenově. Foto Anna Pleslová
Představení tvorby studentů Ateliéru skla. Foto Anna Pleslová
Představení tvorby studentů Ateliéru skla. Foto Anna Pleslová

Ateliér keramiky a porcelánu

Ateliér keramiky a porcelánu, který nově po Maximu Velčovskému vede Milan Pekař, během letošního Artsemestru hrál výrazně barvami. Klauzurní zadání vedlo studenty k prozkoumání možnosti barev v rámci materiálů, se kterými pracují, a v rámci samotné prezentace, jakou pro svůj produkt připravili. V rámci semestrálního zadání pak prváci, pro které se jedná o první školní projekt v rámci UMPRUM, navrhovali vlastní vázu, vyšší ročníky spolupracovali s českou porcelánkou v Dubí, pro kterou navrhovali hrnek.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru keramiky a porcelánu

Ateliér keramiky a porcelánu - ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto Markéta Slaná _ Adéla Zlámalová (2)
Studenti Ateliéru keramiky a porcelánu si v rámci zimního semestru pohráli s barvami i tvary. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér keramiky a porcelánu - ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto Markéta Slaná _ Adéla Zlámalová (3)
Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér keramiky a porcelánu - ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto Markéta Slaná _ Adéla Zlámalová
Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Barevné „kaktusy“ studentky Emy Harmanové. Zdroj Czech Design Mag

Ateliér K.O.V.

Pod ateliérovou zkratkou K.O.V. se ukrývá trojice koncept – objekt – význam. Studenti pod vedením Evy Eisler, která patří k předním uměleckým šperkařům, přebírají záběr na interdisciplinární přístup k tvorbě, práci s materiálem i k uchopení konceptu často s výsledným produktem právě ve šperku.

V rámci semestrálního zadání studenti vyzdvihly a do detailu prozkoumali a rozpracovali multifunkční nástroje, které jsou často každodenní součástí našeho života a práce. Jako doplňující klauzurní výstup pak studenti navrhli vlastní šperk vycházející z rešerše zkoumaných nástrojů a jejich materiálů.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru K.O.V.

Ateliér K.O.V.- ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová
Ateliér K.O.V. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér K.O.V.- ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová (2)
Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér K.O.V. ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová
Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér módní tvorby

Ateliér zaměřený na komplexní přístup v módní tvorbě s důrazem na individuální vývoj jednotlivých studentů se pod vedením Pavla Ivančice v zimním semestru zaměřil na tradiční a postupně znovu oživovanou techniku modrotisku. Ve spolupráci s modrotiskovou dílnou ve Strážnici pak studenti v rámci klauzur připravovali vlastní návrhy v kontextu soudobého odívání.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru módní tvorby

Kolekce s modrotiskem studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Kolekce s modrotiskem studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Kolekce s modrotiskem studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Kolekce s modrotiskem studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér designu oděvu a obuvi

Docela nevšední, avšak zajímavý typ spolupráce si pro letošní rok přichystal Ateliér designu oděvu a obuvi, který vede Liběna Rochová, a to s českou mutací časopisu Marie Claire.

Studenti se zaměřily na zkoumání francouzské historie, kultury a umění a z načerpané inspirace i pečlivé rešerše připravili vlastní návrhy v duchu haute couture s důrazem na důkladné řemeslo a ruční práci. Studentskou tvorbu podrobně zaznamenávala právě česká Marie Claire a pod drobnohledem byla i mateřskou Marie Claire v Paříži.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru designu oděvu a obuvi

Ateliér designu oděvu a obuvi- ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová (4)
Ateliéru designu oděvu a obuvi vévodila Francie. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér textilního designu

V ateliéru textilního designu, jehož záběr se pohybuje v co nejširším pojetí textilu a návrhům od oděvního přes bytové a dekorační až po divadelní prostředí, se studenti pod vedením Jitky Škopové zaměřily na možnosti a rozsah využití v textilní tvorbě často nezastupitelného nástroje – jehly. V rámci klauzurních prací přitom vznikaly individuální projekty, které funkčnost včetně jejich limitů jehly nabízí.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru textilního designu

Ateliér textilního designu - ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová
Ateliér textilního designu. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér textilního designu ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová (6)
Ateliér textilního designu. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Revize tradice jehly v podání studentky Ateliéru textilního designu Hany Glozové. Zdroj UMPRUM
Revize tradice jehly v podání studentky Ateliéru textilního designu Hany Glozové. Zdroj UMPRUM

Ateliér ilustrace a grafiky

Uplynulý semestr v Ateliéru ilustrace a grafiky se nesl ve znamení šablon. Tuto techniku studenti ateliéru, který vede Juraj Horváth, rozpracovali skrze velkoformátový nástěnný raport i komorní grafiku a vytvořením šablonové zprávy s využitím ve veřejném prostoru. Šablona pak prostoupila i do klauzurní práce, kdy si studenti navrhovali vlastní publikaci vytvořenou pomocí šablon.

Instagram, Facebook, Tumblr a webové stránky Ateliéru ilustrace a grafiky

Ateliér ilustrace a grafiky - ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto Markéta Slaná _ Adéla Zlámalová
Ateliér ilustrace a grafiky. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér tvorby písma a typografie

Ateliér tvorby písma a typografie, který se specializací na text věnuje celkovému spektru oblasti grafického designu a který vede Filip Kraus, si pro zimní semestr nachystal dva projekty s přesahem za brány školy.

Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Národním památkovým ústavem a ambasádou Ukrajiny připravovali studenti návrhy pamětní desky českoukrajinského archeologa Ivana Borovanského, který je pevně spjatý s archeologickými pracemi na Pražském hradě v průběhu minulého století. Druhým projektem pak byla příprava soutěžních návrhů pro novou pamětní medaili UMPRUM.

Jako klauzurní zadání pak studenti měli zkoumat netradiční techniky reprodukování obrazu a textu, pro které měli vytvořit matrici, kterou následně reprodukovali.

Instagram, Facebook, Tumblr a webové stránky Ateliéru tvorby písma a typografie

Ateliér tvorby písma a typografie - ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto Markéta Slaná _ Adéla Zlámalová
Ateliér tvorby písma a typografie. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace

V Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, který vede Petr Krejzek, vznikaly spolupráce jak v rámci semestrální práce, tak klauzurního zadání. Během semestru studenti navrhovali novou vizuální identitu včetně doprovodného manuálu pro Městské Muzeum Lanškroun a pro informační systém nového duálního komplexu mateřských škol Treperka a Waldorfská v Semilech, která probíhala ve spolupráci s magistrátem města a s klienty.

Jako klauzurní tvorba pak vznikaly návrhy obálek nového čísla časopisu Živel na volnější téma „In Extremis“, a to ve spolupráci se studenty Ateliéru fotografie II.

Instagram, Facebook, YouTube kanál a webové stránky Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace - ARTSEMESTR zima 2022 - UMPRUM - foto M.Slaná _ A. Zlámalová
Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová

Ateliér animace a filmu

Ateliér animace, který loni oslavil 70 let od svého vzniku a který vede Jan Drozda, v rámci uplynulého semestru připravil ve spolupráci s Českou televizí seriál pro internetové i-Vysílání, který zastřeší jednotlivou tvorbu studentů ateliéru.

Instagram, Facebook, web a školní stránky Ateliéru filmové a televizní grafiky

Výsledek studentských prací by se měl brzy objevit v rámci i-Vysílání České televize. Zdroj Instagram Ateliéru animace a filmu
Výsledek studentských prací by se měl brzy objevit v rámci i-Vysílání České televize. Zdroj Instagram Ateliéru animace a filmu

Ateliér grafického designu a nových médií

Připravit studenty na profesní život a klást na ně nároky pravidelného rytmu a tempa v rámci své tvorby se rozhodly v zimním semestru v Ateliéru grafického designu a nových médií, který vede Petr Babák. V rámci semestru dostávali týdenní úkoly v široké škále témat i využitých médií. V rámci klauzur pak nechybělo kromě kurátorského uchopení výsledků semestrálních zadání dalšího ze studentů také návrh a vytvoření vlastního NFT a vypracování schématu areálu Jihlavské multifunkční arény.

Facebook, Instagram, YouTube kanál, Tumblr, webové stránky, školní web a dohledatelný profil na Rajče.net v rámci Ateliéru grafický design a nová média

Ateliér fotografie II

Semestrální zadání v druhém ateliéru fotografie, který je pod katedrou grafiky a který vedou Václav Jirásek a Štěpánka Stein, vznikalo ve spolupráci s Ateliérem grafického designu a nových technologií a s časopisem Živel, pro jehož další vydání vytvářeli studenti fotografie pro obálku.

Jako klauzurní práci pak studenti vytvářeli fotografie pro návrh vizuálu (jak plakátu, tak případně další média) pro výstavu nové generace českého porcelánu Terra Alba, která vzniká v rámci Designbloku a galerie Křehký.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru fotografie II

Ateliér fotografie II. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Ateliér fotografie II. Foto Markéta Slaná a Adéla Zlámalová
Studentka na stáži v Ateliéru fotografie II Isabelle Selwat. Zdroj Instagram yung.dosenbier
Studentka na stáži v Ateliéru fotografie II Isabelle Selwat. Zdroj Instagram yung.dosenbier

Ateliér designu a digitálních technologií

Nejmladší ateliér školy, který vznikl teprve vloni a který se zaměřuje na experimentování s novými médii a digitálními technologiemi, si na uplynulém Artsemestru odbyl první představení semestrální a klauzurní tvorby. Studenti pod vedením Jana Netušila si během semestru vyzkoušeli výrobu her pro arkádový stroj, které se odprezentovali na Festivalu Ilustrace a Komiksu v listopadu, či vytvoření světelné instalace pro výstavu během festivalu Pokoje 2021.

V rámci klauzurní tvorby pak pro veřejnost studenti připravili ucelenou výstavu, která přibližovala současný fenomén unikátních tokenů NFT a zároveň obsahovala jednotlivé autorské práce studentů.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru designu a digitálních technologií

V rámci prvního představení klauzurních prací nového Ateliéru designu a digitálních technologií připravili studenti výstavu věnující se fenoménu NFT. Foto Kryštof Novák
NFT art „Decentralization“, které vytvořila studentka Sofia Makanova. Foto Kryštof Novák