Tradiční předvánoční prodejní výstava UMPRUMSHOP nechybí ani letošní rok. V duchu pořekadla „kdo si hraje, nezlobí“ se představí výběr tvorby studujících, absolventů a absolventek Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kterou si lze pořídit domů či jako vánoční dárek. UMPRUMSHOP probíhá v Technologickém centru UMPRUM v Mikulandské ulici od 7. do 10. prosince.

Téma letošního čtrnáctého ročníku se opírá o pocity dětské radosti a hravosti, které se otiskují jak do architektury výstavy, tak také částečně do vystavené designérské tvorby.

Již tradičně však také nechybí důraz na otázky udržitelnosti a ekologické šetrnosti s cílem ukázat, že recyklace a upcyklace nejsou pouze pomíjivým trendem, ale integrální součástí uvažování mladých tvůrců a tvůrkyň.

„Naším záměrem bylo otevřít lidskou fantazii a nechat na diváctvu, zda se v instalaci chtějí cítit jako v bludišti či uprostřed dětské stavebnice z kostek a kvádrů. Vyzývali jsme i zúčastněné designéry a designérky, aby se svými výrobky v rámci možností přiblížili tématu a představili barevné a hravé produkty,“ přibližuje koncept akce jedna z jejích kurátorek Markéta Hájková.

Ke spolupráci byli osloveni studující architektonických ateliérů školy, kteří na téma zareagovali celkovým pojetím i jednotlivými detaily odkazujícími na dětské vzpomínky a atributy s dětstvím spojené, jako jsou právě motivy hřišť a koupališť.

„Šlo o hledání hravosti, která je sešněrovaná strukturou společnosti. V jednotlivých políčkách nabízíme vystavovaným produktům exkluzivitu a návštěvníkovi možnost objevování. Materiálově jsme se snažili hlavně o objemnost, dynamiku a různá měřítka detailu,“ doplňuje architektka výstavy Nikola Beková, podle které výsledná podoba směřovala k potěšení zejména dětských návštěvníků.

UMPRUMSHOP vznikl v roce z iniciativy Ateliéru módní tvorby, který dodnes nad akcí drží záštitu. Výstava dává mladým autorům a autorkám příležitost prezentovat výsledky své práce a nabídnout je k prodeji široké veřejnosti, která má naopak možnost podpořit lokální autorskou tvorbu.